["unfiltered_html"]["unfiltered_html"]["administrator"]["unfiltered_html"]["unfiltered_html"] Yüksek Lisans Nasıl Yapılır? Şartları Neler? – Visne.co

Yüksek Lisans Nasıl Yapılır? Şartları Neler?

Genel Kültür 5 Ağustos, 11:47'de eklendi

Yüksek Lisans (Master), Lisans eğitimi yani üniversite öğrenimi bitirildikten sonra devam edilen eğitime verilen addır.

Yüksek lisans ikiye ayrılır:

  1. Tezli Yüksek Lisans (ALES’e girip yeterli puan almak ve başvuru yapılan programın şartlarını yapmak)
  2. Tezsiz Yüksek Lisans (ALES gerekmez. Başvuru koşulları sayfasından ulaşılabilir.)

Tezli Yüksek Lisans

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma yaptırarak veriye erişme, değerlendirme ve yorumlama yetisi kazanmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans, akademisyenlik için atılmış ilk adımdır. Akademisyenlik düşünmüyorsanız bu program önerilmez.


Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisansın maksadı mevcut bilgileri öğrenciye kazandırmak ve söz konusu bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretmektir. Tezsiz yüksek lisans programı genelde akşam dersleri olarak gerçekleşir.

Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programlarının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.


YÜKSEK LİSANS NE İŞE YARAR?

Akademisyenliğin yanı sıra farklı amaçlarla da yüksek lisans yapılmak istenebilir:

  • Bitirdiği bölümden memnun olmayanlar, alan değiştirmek isteyenler
  • Farklı bir alanda uzmanlaşmak isteyenler
  • MEB’e bağlı okullarda yönetici veya müfettiş olmak isteyenler (“Eğitim yönetimi, teftişi, ekonomisi ve planlaması” tezsiz yüksek lisans programını veya “eğitim yönetimi ve teftişi” alanındaki yüksek lisans programını bitirmiş olmak gerekiyor. Bu da söz konusu programları bitirmiş olanlar için kolaylık sağlıyor.)
  • Mezun oldukları bölüm üzerine uzmanlaşmak isteyenler
  • “Yüksek” mühendis ünvanı kazanmak isteyenler
  • Akademisyen olmak isteyenler. (Doktoraya başvurmak için yüksek lisans eğitimi almış olma zorunluluğu yoktur ancak doktora başvurularında bazı durumlarda avantaj sağlayabiliyor.)

Yüksek Lisans Aşamaları Nelerdir?

1- ALES: Kasım ve Mayıs aylarında yapılmaktadır. Sayısal, sözel veya eşit ağırlık sınavları vardır. Sayısal sınavda matematik ve geometri vardır. Sözel sınavda Türkçe soruları bulunmaktadır. Eşit ağırlıkta ise Türkçe ve Matematik soruları eşit sayıda yer almaktadır. Ales genellikle yüzde 50 oranında etki etmektedir.

2- YDS: Yılda 2 defa yapılmaktadır. E-YDS de 4 defa yapılmaktadır. 80 sorudan oluşan YDS’de  puanlar, toplam ortalamaya % 10 – 25 arasında etki etmektedir. Ancak bazı üniversiteler YDS puanı istemiyor.

3- Not Ortalaması: 100 üzerinden değerlendirilir, % 40 – 60 oranında etkiler.

4- Mülakat: Mülakatın ortalamaya etkisi % 30–60 oranındadır, ancak üniversiteler genellikle mülakat yoluna başvurmamakta, Ales ve not ortalaması üzerinden öğrenci alımı yapmaktadır.

Üniversite Kazanma Durumu: Yüksek lisans yapmak için başvuran adayların ortalama puanları iki şekilde hesaplanmaktadır.

  • Ales %50, Not ortalaması %50

veya

  • Ales % 40, Not ortalaması % 40 ve YDS puanı % 20 olarak hesaplanıyor.

Mülakat yapan üniversiteler mülakat oranını %50’de tutarak istemediği öğrenciyi almama gibi bir kriter koymuştur.


Yüksek Lisans Başvurusu Aşamaları

1- Yabancı Dil Yeterliliği: Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil gerekliliği varken, tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil yeterliliği gerekmez. Yabancı dil sınavları ile ilgili süreçler uzun zaman aldığı için öne çekilmesi yararlı olmaktadır.

2- Başvuru Evrakları: Başvuru evraklarını ilk fırsatta tamamlayın. Üniversite alım ilanlarında yer alan listeler genellikle; “Dil Yeterlilik Belgesi, Referans Mektupları, Diploma ya da Bitirme Belgesi, Nüfus Cüzdanı, Özgeçmiş, Transkript, Askerlik Durum Belgesi, Fotoğraf” istemektedir.

3- Mülakat:  Mülakat Hakkı Kazanan Öğrenciler başlığı ile bir liste yayınlanır ve sınavda başarılı olanlar mülakata çağrılırlar. Kazanan adayların isimleri enstitü panolarına asılabilir ya da internet sitesinden duyurulabilir.

Kesin Kayıt: Diploma, Transkript, ALES sonuç belgesi (Tezli Yüksek Lisans için), Askerlik Durum Belgesi, Sabıka Kaydı, Nüfus Cüzdanı, İkametgah Belgesi, Fotoğraf, Bankaya Yatırılan Öğrenci Katkı Payı Dekontu

Gerekli belgeler farklılık gösterebilir. Söz konusu enstitü web sitesinden ya da telefon ile kesin belgeleri öğrenebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

["unfiltered_html"]
Başlıklar:
Mayalar Neyi İcat Etti?

Mayalar Neyi İcat Etti?

0
0
30 Haziran, 22:13
Faiz Hesaplama Formülü 2018

Faiz Hesaplama Formülü 2018

0
0
29 Kasım, 00:04
Pestisit nedir?

Pestisit nedir?

0
0
12 Kasım, 04:18
Maden suyu asit mi baz mı?

Maden suyu asit mi baz mı?

0
0
5 Kasım, 21:17
YDS – YÖKDİL İpuçları 2018

YDS – YÖKDİL İpuçları 2018

0
0
5 Kasım, 01:24