["unfiltered_html"]["unfiltered_html"]["administrator"]["unfiltered_html"]["unfiltered_html"] YDS – YÖKDİL İpuçları 2018 – Visne.co

YDS – YÖKDİL İpuçları 2018

Genel Kültür 5 Kasım, 01:24'de eklendi

Yıllardır kazandıran altın öğütleri sizlerle paylaşıyoruz. YDS ve YÖKDİL sınavlarında unutmamanız gereken kısayolları…

1- Zaman sorularından biri artık zaman paralelliğine uymayan birleşik bir cümle oluyor, unutma. Yani bir fiil V2 ise diğeri V1 olabilir. İlk 20 soruda karşılaştığınız THAT veya WHO/WHICH bağlaçları taşıyan cümlelerin fiili genellikle V1 olur.

2- Sayısal bilgi içeren bir sözcükten önce gelen boşluğa, yaklaşık anlamına gelen, some, by, roughly, about, virtually, almost, approximately, sözcükleirnden biri gelir. Örn. I saw about 50 students.

3- Deyim fiillerde eylemin yönüne göre seçeneklerde uygun bir edat seçin. Mesela “off” uzaklaşma demektir. “Take off” o nedenle uçağın havalanması, “see off” ise yolcuların uğurlanması demektir. Make up, bring about ve set out en çok çıkan deyim-fiillerdir. .

4- İlk 35 soruda en az 5 tane zıtlık bağlacı (but, however, although, yet, whereas vb.) sorusu vardır. Bu bölümde “but-may/can” şeklindeki zıtlık olasılık, “most/many-but” şeklindeki çokluk-zıtlık ilişkisi ile although-still ilişkisine dikkat edin.

5- İngilizceden Türkçeye çeviri sorularında sorudaki fiilin karşılığını seçeneklerin son sözcüklerinde, Türkçeden İngilizceye çeviri sorularında sorunun öznesi veya ilk kelimelerinin karşılığını, seçeneklerin ilk sözcüğünde ara. Seçeneklerde aynı fiilden iki tane varsa öznelerini karşılaştır, aynı özneden iki tane varsa fiillerini karşılaştırın.

6- Cümle tamamlama sorularında fiille biten soru için seçeneklerde THAT veya fiiline göre WH- li bir bağlaç ara. (I know THAT he didn’t come/ I wondered WHY he didn’t come)

7- Cümle tamamlama sorularında isimle biten soru için seçeneklerde WHO/WHICH (THAT)/WHERE/WHEN ile başlayan cümle arayın.

7- Paragrafta eksik cümleyi tamamlama sorularında paragrafı okumadan önce seçeneklerden This/These/That/Such+isim şeklinde başlayan cümle veya However gibi virgülle kullanılan bir bağlaç ile başlayan cümle arayın.

8- Farklı cümleyi bulma sorularında da bu sözcüklerden yararlanın.

9- Diyalog sorularında “Well” ile başlayan şıklar sık sık doğru olmaktadır. Özellikle boşluk açıklama isteyen mesela what,veya how ile başlayan bir soru cümlesinden sonra ise, cevap genellikle “well”le başlayan 3-4 satırlık şık olur. Burada Yes/No sorularına da dikkat edin.

10- Eş anlamlı cümleyi bulma sorularında soruda bağlaç varsa seçeneklerde önce bunun eş anlamlısını arayın. Aramaya genellikle doğru şık olan en uzun şıktan başlayın. Bağlaç yoksa sıfat veya zarfların eş anlamlısını arayın. Appear=seem=look like, çok kullanılır. Because=Since=as çok sorulur.

11- Okuma parçalarında ilk ve son cümleden birer soru çıkar. İlk okuma sırasında bağlaçlı cümlelerin altını çizin. Diğer sorular çoğunlukla onlardan çıkar. Seçenekleri okurken karşılaşacağınız no, never, always, only, greatly, far more, all, fully, wholly, extremely, so…that, gibi ifadeler genellikle yanlış şık üretmek için kullanılır. Onlardan kaçının. Only bazen doğru da olabilmektedir.

12- Bu sınavlarda COULD present ihtimal, YET but gibi zıtlık, ANY ise olumlu cümlelerde herhangi bir anlamında kullanılmaktadır, unutmayın. Özellikle COULD’u past diye hemen elemeyin.

13- Soruda tekil bir özne varsa seçeneklerde HE/SHE/IT ile başlayana bakın, çoğul bir özne varsa THEY, ile başlayana bakın.

14- Farklı cümle sorularında “most” ile başlayan cümleler ile “in fact” veya “indeed” ile bağlayan cümleler yanlış cümle olabilmektedir.

15- Preposition sorularında da “of” çok sorulur, unutmayın. The+isim———— şeklinde bir yapı varsa boşluğa “of” gelir.“V3” ten sonra genellikle “by” gelir. Preposition sorusundaki fiil (compare, fiili gibi) co- ön eki ile başlıyorsa seçeneklerde “with” arayın.

16- Şıkları A’dan başlayarak sırayla değerlendirmek yerine yukarıda sözü edilen ipuçlarından hareketle doğru cevap olma olasılığı olan şıktan başlayarak değerlendirin.

17- ilk 20 sorudan birinde ……..isim ……..isim, şeklinde birbirine benzer iki isim varsa, şıklarda both..and, not only..but also, either..or veya neither…nor yapılarından biri vardır. Doğru şık o olur. İsim…….isim, şeklinde bir yapı varsa, şıklarda “as well as” veya “rather than” olur. Bu %80-90 doğru şıktır.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.

Mayalar Neyi İcat Etti?

Mayalar Neyi İcat Etti?

0
0
30 Haziran, 22:13
Faiz Hesaplama Formülü 2018

Faiz Hesaplama Formülü 2018

0
0
29 Kasım, 00:04
Pestisit nedir?

Pestisit nedir?

0
0
12 Kasım, 04:18
Maden suyu asit mi baz mı?

Maden suyu asit mi baz mı?

0
0
5 Kasım, 21:17
Mavi Rengin Anlamı Nedir?

Mavi Rengin Anlamı Nedir?

0
0
27 Ekim, 01:03