Ana sayfa Kitap İncelemeleri Osmanlı Tarihi PDF İndir (Full Arşiv)

Osmanlı Tarihi PDF İndir (Full Arşiv)

PAYLAŞ

Türk Devletlerin en büyüklerinden bir tanesi olan Osmanlı tarihine ait pdfden siteye aktarılmış ansiklopedik bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 


Osmanlı Türk Cihan Devleti, 13. yy. sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devletidir. Anadolu’da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ve Akdeniz’in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya’nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır’ı, Cezayir’e kadar tüm Kuzey Afrika’yı ve Arabistan’ın bir bölümünü kapsadı.


Osmanlı Padişahları Hayatı PDF (Ansiklopedik Bilgiler)

Osman Bey (1299-1326) ☾ Orhan Bey (1326-1359)

☾ Murat Hüdavendigâr (1359-1389) ☾ Yıldırım (1389-1402)

☾ Çelebi Mehmed (1413-1421) ☾ Gazi Murad (1421-1451)

☾ Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) ☾ İkinci Bayezid (1481-1512) 

☾ Yavuz Sultân Selim (1512-1520) ☾ Muhteşem Süleyman (1520-1566) 

☾ Sarı Selim (1566-1574) ☾ Üçüncü Murad (1574-1595)

☾ Üçüncü Mehmed (1595-1603) ☾ Birinci Ahmed (1603-1617)

☾ Birinci Mustafa (1617-1618/1622-1623) ☾ Genç Osman (1618-1622) 

☾ Dördüncü Murad (1623-1640) ☾ Birinci İbrahim (1640-1648)

☾ Dördüncü Mehmed (1648-1687) ☾ İkinci Süleyman (1687-1691)

☾ İkinci Ahmed (1691-1695) ☾ İkinci Mustafa (1695-1703)

☾ Üçüncü Ahmed (1703-1730) ☾ Birinci Mahmud (1730-1754)

☾ Üçüncü Osman (1754-1757) ☾ Üçüncü Mustafa (1757-1774) 

☾ Birinci Abdülhamid (1774-1789) ☾ Üçüncü Selim (1789-1807)

☾ Dördüncü Mustafa (1807-1808) ☾ İkinci Mahmud (1808-1839) 

☾ Abdülmecid (1839-1861) ☾ Birinci Abdülaziz (1861-1876)

☾ Beşinci Murad (1876-1876) ☾ Abdülhamid Han (1876-1909)

☾ Mehmed Reşâd (1909-1918) ☾ Sultan Vahideddin (1918-1922)


Osmanlı Devleti’nde 1300-1774 Arası Dönem veya 1774-1922 Arası Dönem hakkında ansiklopedik bilgi için tıklayınız…


Okumak istediğiniz konu için sözcüklere tıklayınız…

DEVLET YAPISI 

Siyasî ve İdarî Teşkilât  ◘  Askerî Teşkilât  ◘  Denizcilik

Hukukî ve Adlî Yapı  ◘  Malî Yapı  ◘  İktisadî ve Ticarî Yapı

Eğitim ◘ Eğitim Kurumları  ◘  İlim ve Kültür

TOPLUM VE KÜLTÜR YAPISI 

Tasavvuf ve Tarikatlar × Edebiyat × Sosyal Hayat

Dinî Teşkilat ve Görevliler × Hat Sanatı × Mimari × Mûsiki


Mimari Yapılar 

Mimari Teşkilat × Camii × Külliye × Tekke × Namazgah

Medrese × Sıbyan Mektebi × Dârülkurrâ  ×  Muvakkithâne. 

Kütüphane × Türbe × Hamam × Su Tesisi × Çeşme × İskele × Gar

Köprü × Ticari Yapılar × Saat Kuleleri × Saray × Köşk

Konak × Karakol × Askeri Yapılar × Otağ

 


OSMANLI TÜRK CİHAN DEVLETİ SANCAKLARI, TUĞLARI, BAYRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

 

Osmanlı Arma PNG

Osmanlı Sancakları İndir

PAYLAŞ