Ana sayfa Genel Kültür Bir kişiye ölümünden hemen sonra ne olur?

Bir kişiye ölümünden hemen sonra ne olur?

PAYLAŞ

Bir asma aşağıdaki tıbbi durumların bir veya daha fazlasına neden olabilir, bazıları ölümle sonuçlanabilir:

Serebral hipoksiye neden olan karotid arterlerin
kapatılması Juguler venlerin
kapanması Karotis arterlerindeki basınç yüksek olduğunda kalp atımını azaltan karotis sinüs refleksi ölümünün indüksiyonu, Kalp durmasına
neden olur Travmatik spinal kord yaralanmasına ve hatta baş dönmesine neden olan boynun kırılması (servikal kırılma)
Havayolunun kapatılması
Ölüm ereksiyon
Asmada ölüm sebebi, olayla ilgili koşullara bağlıdır. Vücudu nispeten yüksek bir pozisyondan serbest bırakıldığında, ana ölüm nedeni üst servikal omurgaya şiddetli travmadır. Bununla birlikte, üretilen yaralanmalar oldukça değişkendir. Bir çalışma, bir dizi yargı asamblajının sadece küçük bir azınlığının, servikal omurga kırığı ürettiğini (çalışılan 34 vakanın 6’sı), bu kırıkların yarısının (34’ün 3’ü) klasik “hangman kırığı” (bilateral kırıklar) olduğunu gösterdi. C2 vertebra pars interartikülarisin). Asma ipin düğümünün yeri, ani üretilebilen tek lokasyon olan bir submental düğüm (çenenin altında hangman düğümü) ile servikal omurga yaralanmasının mekaniğini belirlemede önemli bir faktördür.

PAYLAŞ