["unfiltered_html"]["unfiltered_html"]["administrator"]["unfiltered_html"]["unfiltered_html"] Bilişim Eğitimi Geleceğimizi Belirleyecek – Visne.co

Bilişim Eğitimi Geleceğimizi Belirleyecek

Teknoloji 16 Ağustos, 16:30'de eklendi

Yaşadığımız çağda her şeyi belirleyen en temel faktör bilişim ve ona bağlı diğer teknolojilerden oluşuyor. Bu nedenle bilişime, bilgisayar teknolojisine hakim nesiller yetiştirmek artık bir seçenekten çıkıp zorunluluk haline gelmiş durumda. Bu doğrultuda atılan adımlar olumlu sonuçlar vermeye ve yeni nesillerin teknoloji ile iç içe büyümelerine imkan verir hale gelmeye başladı. Bilişim teknolojisine hakim nesiller yetiştirmek için devlet okullarında FATİH Projesi ile de desteklenen teknolojik altyapının yanı sıra Lise seviyesindeki her öğrencinin bu alanda bilgi ve beceri sahibi olabilmesi için Bilişim Teknolojileri dersi daha önce seçmeli olarak sunulmasına rağmen 2018 -2019 eğitim öğretim döneminde zorunlu hale getirildi.

Gelişmiş ülkelere baktığımızda artık ürün ihracatının geri plana düştüğünü ve özellikle teknolojik ürün ve yazılım sistemlerinin dünya ekonomisini şekillendirdiğini görebiliyor, Yeni Türkiye’nin de hem gelişmiş teknolojiye hem de yazılıma hakim gençlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu gerçeğinden hareketle bu konuda yapılan çalışmaların daha da arttırılması gerektiğini, gençlerimizin sadece tüketen değil aynı zamanda hem kendi teknolojilerini yaratan hem de diğer ülkelere ürettiklerini pazarlayan hale gelebilmeleri için desteklenmesi gerektiğini biliyoruz.

Bilişim öğretmeni branşının her okulda standart hale gelmesi ile birlikte artık gençlerimiz hem temel bilgisayar kullanımı konusunda eğitim alıyor hem de yazılımın temel gereklilikleri hakkında gerekli bilgi ve becerileri kazanabiliyorlar. Elbette okullardaki eğitim öğrencinin hem yeteneğine hem de derse olan ilgisine göre bir verim sağlamakta, nasıl ki çok uzun yıllardır müfredata zorunlu olarak eklenmiş müzik ve resim dersleri öğrencilerden sadece ilgi ve becerisi olanları resme ve müziğe yönlendiriyorsa Bilişim Teknolojileri dersi de aynı şekilde sadece yetenek avcılığı görevini sürdürmekte fakat bununla birlikte sanatsal yetenek gerektirmediği için tüm öğrencilere teknolojik gelişmeler hakkında en güncel bilgileri vermeyi de başarmaktadır.

Bilişim Teknolojileri eğitimi sırasında gençlerimiz sadece bilgisayar donanımları ve genel – geçer yazılımların kullanımı hakkında bilgilendirilmekle kalmamakta aynı zamanda yeni teknolojiler geliştirebilecekleri Arduino gibi yöntemlerle de tanışmakta bununla beraber yazılımları sadece kullanıcı olarak işletmenin dışında temel algoritma bilgisinin kazandırılması ile birlikte yeni yazılımlar geliştirmeye açık hale getirilmektedirler.

Diğer her dersin önemi elbette büyük ve sorgulanması anlamsızdır ancak Bilişim Teknolojileri alanı güçlü bir Dünya ülkesi olma yolunda gençlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu alan olmayı önümüzdeki yıllarda da sürdürecektir. Bilişim teknolojilerine hakim nesiller hem kendi hayat standartlarını yükseltebilecek ve rahatlıkla iş bulabilecek hem de ülkemizin gayri safi milli hasılasını gelişmiş ülkeler seviyesine taşımamızı kolaylaştıracaktır.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

["unfiltered_html"]
YKS 2018 en iyi tweetler

YKS 2018 en iyi tweetler

0
0
9 Temmuz, 22:54
Sahifa Tema İncelemesi

Sahifa Tema İncelemesi

0
0
3 Kasım, 18:00